Cím:
2870. Kisbér,
Deák Ferenc u. 69.

Tel:
06-34/352-128

Fax:
06-34/353-279

E-mail:

Aktualitások

Látogatási szabályzat

Intézetünk rövid bemutatása

Intézményünk 1977-ben kezdte meg működését és azóta is az idős emberek szakszerű, emberséges tiszteletteljes ellátását biztosítja. Az alapító szerv az akkori Komárom-Esztergom megyei Tanács. 1986. január 1-én Kisbér várossá nyilvánítását követően a Megyei Tanács átadta vagyonértékkel együtt működtetésre a városnak.

Az otthon a város belterületén fekszik, 1,5 hektáros területen a vasútállomástól - melyet autóbuszok is érintenek – egy km-re található. A városban helyi autóbuszjárat nincs, de az intézmény kerékpárral és gyalogosan is nehézség nélkül elérhető távolságra van a városközponttól. Az otthon 3 kétszintes épületből álló épületegyüttes. Az intézményben jelenleg 150 idős ember él.

Az otthonunk ellátási területe: Komárom-Esztergom megye, vagyis a megye területén élők kérhetik az elhelyezésüket.


Az intézményi ellátás igénybevételének módja:

Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére történik. A kérelmet, melyet honlapunkon is megtalál a nyomtatványok menüpont alatt az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az intézmény igazgatójánál.

Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt.

Amennyiben a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Az otthon lakói lehetnek azok az időskorú nyugdíjas személyek, akik jelentkeznek felvételre, továbbá – részükre 4 órán túli gondozási szükségletet állapít meg az intézet vezetője, nem ön és közveszélyesek (nem pszichiátriai betegek) vagy szenvedélybetegek, elfogadja az otthonra vonatkozó szabályokat, az otthon belső rendjét szabályozó előírásokat, megfizeti a térítési díjat.


Az intézmény igazgatója férőhely biztosításról szóban vagy telefonon értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény igazgatójának döntését vitatja, 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.


Az intézeti jogviszony az otthonba való beköltözéssel kezdődik.

A beköltözéskor az intézet főnővére, vagy osztályos nővére fogadja az új lakót, akik segítséget nyújtanak a férőhely elfoglalásában, az intézet és lakótársak megismerésében. Segítik oldani azt a szorongást, amit a természetes módon a változás körülményei az idős ember életében pszichés változásokat eredményezhetnek.

A beköltözést követően az intézet dolgozói segítségével elvégzik az adminisztrációs munkákat (megállapodás megkötése, leltárkészítés, személyes adatok, iratok leadása) és az új lakót megismertetik az intézet házirendjével majd egy példányt átadnak számára.


Az intézmény nyitott, a lakók személyiségi és szabadságjogait maximálisan tiszteletben tartjuk. Az otthon vezetésének célja, hogy a lakók részére boldog, derűs, kiegyensúlyozott, tartalmas életet biztosítsunk. A lakók részére szabadidejük hasznos eltöltése, értékeik kibontakoztatása, valamint kikapcsolódásuk érdekében folyamatosan tartunk szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkozásokat csoportosan és egyénileg is.